Výuka logiky - Tomáš Holeček

OjrechStudijní podklady:
Učební text moderní logiky a úlohy k němu
Přehled některých sylogismů a odvození z Prvních analytik (rozpracované)
Přehled výchozích myšlenek, některá tvrzení a důkazy z Principií Mathematica

Publikované texty:
O analýze. Studie k chápání logiky v Aristotelových Prvních analytikách. Togga, Praha 2021.
O nutnosti v básnické řeči. In: Benyovszky, L., Matoušek, J. (Ed.): Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum. Togga, Praha 2017.
O pravdě a lži v básnické řeči. In: Benyovszky, L. (Ed.): Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum. Togga, Praha 2015.
Co je logika? Studie k chápání logiky v Principia Mathematica Bertranda Russella a Alfreda N. Whiteheada. Togga, Praha 2014.
O primitivních idejích výroku a výrokové funkce. In: Filosofický časopis. Zvláštní číslo 2013/2, s. 147-165.
O úloze pravidel v analýze. In: Novák, A. (Ed.): Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum. Togga, Praha 2013.
O povaze rovnic a pravidla inference. In: Novák, A. (Ed.): Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum. Togga, Praha 2012.
O pravdě v logické analýze. In: Novák, A. (Ed.): Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum. Togga, Praha 2012.
Matematika ve snu. In: Novák, A. (Ed.): Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum. Togga, Praha 2011.

Nepublikovaný text:
Function of Rules: A Case of Meaning Fluctuation. (2016, zatím nedokončeno)

Starší texty:
Matematická logika a „pravdivá idea“ u Spinozy (2008)
Matematická logika a Regulae ad directionem ingenii II. (2007)
Matematická logika a Regulae ad directionem ingenii (2006)

Kontakt:
Katedra filosofie, FHS UK, Praha.
email: tomas.holecek@fhs.cuni.cz